Pokračováním v používání našich stránek souhlasíte s zpracováním souborů cookie, které zajišťují správné fungování webu.

Internetový obchod

Control Panel - správce administrátorů

 

Obsah:

 1. Úvod
 2. Kategorie
 3. Produkty
  1. Upravit produkt
  2. Atributy
  3. Obrázky
  4. Jazykové verze
  5. Doporučené produkty
  6. Historie změn
 4. Objednávky
  1. Změna objednávky
 5. Klienti
 6. Obsah
  1. Stránky
  2. Zprávy
  3. Slider
  4. Galerie
  5. Vložené soubory
 7. Nastavení
  1. Jazyky
  2. Překladač
  3. Měna
  4. Země
  5. Daň
  6. Jednotky
  7. Atributy
  8. Doprava
  9. Platba
  10. Uživateli
  11. Zákazy
  12. E-maily
  13. Faktury
  14. Další nastavení

 


1. Úvod

Na hlavních stránkách admin panelu je k dispozici statistika návštěv vašich stránek a objednávek v podobě grafu, celková statistika a seznam zakoupených produktů.

2. Kategorie

Pod záložkou kategorie, můžete ovládat „stromem“ kategorií internetového obchodu:

 • Nadřazená kategorie: pokud je zvolena – tato kategorie bude podřazenou kategorií, pokud ne – kategorie bude kořenová.
 • Stav: viditelný / neviditelný - umožňuje povolit / zakázat kategorii zobrazit.
 • Obrázek: umožňuje přidat / upravit / smazat kategorii obrázku.
 • Atributy: umožňuje přidat / odebrat atribut pro všechny produkty v této kategorii. Každá kategorie může mít svou vlastní sadu atributů.
 • Jmeno: název kategorie. Název musí být pro všechny jazykové verze.
 • Text: popis, který se objeví v horní části seznamu stránek v této kategorii. Každá jazyková verze je naplněna jednotlivým textem.

Navíc, máte možnost změnit pořadí, ve kterém budou následovat kategorie díky tlačítkům  a   vedle každé kategorie a odstranit kategorii (tlačítkem  ). V případě, že kategorie již obsahuje produkt, bude označena pouze jako "vyloučena", v opačném případě kategorie bude zcela odstraněna.

3. Produkty

Na stránce pod záložkou produkty uvidíte seznam všech výrobků on-line obchodu, které lze spravovat.
Seznam produktů lze filtrovat podle některého z kritérií nebo, exportovat seznam do formátu CSV.
Tlačítko "Změna ceny" se používá pro globální změnu cen produktů: navýšení / snížení o určitou hodnotu, nebo zvýšení / snížení o určitá procenta. To může být velmi užitečné, například, pokud chcete provést navýšení ceny na všechny své produkty nebo na určitou skupinu výrobků.
Tlačítko "Změna atributů" slouží pro globální změnu atributů produktu: umožňuje globálně přiřazovat hodnoty vámi vybranému atributu.
Tlačítka  a   jsou používány pro změnu pořadí produktu.
Tlačítko   - editace produktu.
Tlačítko   - odstranění produktu.

3.1 Editace produktu

Zde si můžete měnit veškeré informace o výrobcích.
Každému výrobku musí být přiřazena kategorie.
Každý produkt může mít více verzí, varianty se od sebe mohou lišit pouze zvolenými parametry. Například: základní produkt – TRIKO – s atributem barva – BÍLÁ – (nebo další barevné možnosti). Při objednávce si tedy klient vybere základní produkt – TRIKO – a automaticky se mu objeví možnost vybrat barvu. Atributy jdou kombinovat, dle vašich představ a přání (např.: barva, velikost, materiál).

3.2 Atributy

Kromě již zadaných, tzv. vestavěných atributů je možné si dle přání a potřeb vytvořit další, stačí kliknout na záložku MENU --> NASTAVENÍ --> ATRIBUTY.
Osobní vlastnosti, může být pět typů:
- plovoucí bod
- celé číslo
- řádek až 255 znaků
- text až 64kB
- logický (ano nebo ne)
- obrázek
Pokud je atribut řádkový nebo textový typ, může mít tzv. "mezinárodní" význam - v tomto případě, není potřeba pro upravování výrobku vyplňovat hodnotu atributu ve všech dostupných jazycích.
V případě že "mezinárodní" význam není vybrán, pak musí být hodnota atributu vyplněna ve všech jazycích, které jste si vybrali pro vaše stránky.
Po vytvoření atributu je třeba přidat jej do příslušné kategorie produktů, která by podle vás měla zahrnovat tento atribut, například: kategorie "Elektronika" má atribut "velikost obrazovky" a kategorie "Oblečení" má atribut "velikost".

3.3 Obrázky

Jedním stiskem tlačítka, můžete přidat všechny obrázky produktů, posunem ikony obrazu můžete měnit jejich pořadí. Obraz s pořadovým číslem 1 je hlavní, a bude zobrazen v hlavním seznamu produktů.

3.4 Jazykové verze

Všechny jazykové verze musí mít název produktu, krátký a úplný popis, klíčová slova a všechny atributy typu "řádek" nebo "text", s výjimkou mezinárodních atributů.

3.5 Doporučené produkty

Každému produktu můžete přiřadit libovolný počet doporučených výrobků.

3.6 Historie změn

Správce s úplným přístupem má možnost zobrazit si celou historii změn na vybraném výrobku. Uvidíte zde jakou změnou stránka, či výrobek prošel, ale také jaký uživatel, z jaké IP adresy a kdy změnu provedl.

4. Objednávky

Pod záložkou objednávky máte přístup ke všem zakázkám vašeho internetového obchodu.
Objednávky mohou být seřazeny do libovolných sloupců a filtrovány podle různých kritérií. Dále můžete měnit zakázky tlačítkem  , či vytvářet faktury tlačítkem  .

4.1 Změna objednávky

Na stránce změn objednávek jsou k dispozici všechny informace o zakázce.
V případě potřeby, může operátor změnit stav objednávek, tlačítkem "změnit" naproti stavu. Následně je možné automaticky odeslat e-mail, s oznámením o změně stavu objednávky.
Kromě toho můžete změnit měnu objednávky, kontaktní informace, informace o společnosti, informace o doručení, způsob placení a dodání či obsah objednávky.
V dolní části stránky se okamžitě zobrazí historie všech provedených změn v objednávce.

5. Klienti

Stránka "Klienti" umožňuje přidávat, prohlížet či upravovat zákazníky vašeho online obchodu.

6. Obsah

6.1 Stránky

Můžete přidávat / upravovat libovolný počet vašich stránek. Díky vizuálnímu editoru, není nutné programovat styl nebo formát pro určitou stránku, což značně zjednodušuje proces úpravy.

6.2 Novinky

Veškeré zprávy vašeho online obchodu lze upravovat pomocí menu, položka "Obsah" => "Novinky". Stejně jako v případě stránek, editace se provádí vizuálním editorem, s možností přidání překladu do všech jazyků, které jste si zvolili.

6.3 Slider

Slider - je řada fotografií, které jsou automaticky posouvány na úvodní stránce webu. Při úpravě posuvníku je možné propojit na něj URL - odkaz, kam bude uživatel přesměrován při klepnutí na posuvník, a nápis který se zobrazí v dolní části posuvníku.

6.4 Galerie

Do své internetová galerie můžete vkládat neomezené množství fotografií. Stačí si pouze vybrat zda-li chcete fotografii vložit do stávající galerie, či si vytvořit galerii novou. V nastavení je též volitelná možnost vodoznaku, který se automaticky připojí ke každé nahrané fotografii.

6.5 Vložené soubory

Ve složce vložené soubory najdete všechny soubory, které jste nahráli na server pomocí tlačítka , také zde najdete podrobné informace o každém souboru, např.: datum nahráni, velikost souboru, atd. V případě potřeby můžete tyto soubory odstranit.

7. Nastavení

7.1 Jazyky

Při otevření záložky JAZYKY můžete měnit a přidávat dostupnost vašich stránek v cizím jazyce. Pokud přidáte jazyk v nastaveni, bude všem formám admin panelu, kde je plní textová informace, automaticky přidán do záložky název jazyka který jste přidali, což umožní měnit informaci v tomto jazyce.
Odstranění záložky jakéhokoliv jazyka z nastaveni, má za následek ztrátu všech textů v daném jazyce.

7.2 Překladač

Kromě textů, které vyplňujete pomocí administračního panelu, existují ještě texty "zabudované" v základním kódu aplikace. Například, to může být nápis tlačítek, zprávy o chybách, a tak dále. Všechny tyto elementy jsou spojeny s překladačem, který je také k dispozici pro úpravy v administračním panelu. Použijte tuto možnost, pokud chcete změnit nebo upřesnit překlad textu, a to nejen v online obchodě, ale i v ovládacím panelu.

7.3 Měny

Ve svém online obchodě máte možnost zvolit si zobrazení ceny v neomezeném počtu měň.
Ceny které budete mít umístěny u svých produktů budou uvedeny ve vámi zvolené základní měně, proto hodnoty ostatních měň musí být stanoveny ve vztahu k základní měně.
Dle vašich přání je možné připojit modul automatické aktualizace směnného kurzu.

7.4 Země

Ve výchozím nastavení si pod záložkou země můžete nastavit v jakých zemích chcete obchodovat přes váš e-shop.
Dále je návod, jak svázat způsoby dodání a placení v konkrétní zemi.

7.5 Daně

Nastavení daní slouží k vytvoření vlastních požadovaných úrokových sazeb k vašim produktům a službám.

7.6 Jednotky

Jednotky měření produktu slouží pro označování ceny zboží pro určitou jednotku.

7.7 Atributy

U výrobků může být určen libovolný počet atributů. Každý atribut může být následujících typů:
- Celočíselné
- Číslo s plovoucí desetinnou čárkou
- Řetězec až 255 znaků
- Text do 64 kB
- Logická hodnota (ano / ne)
- Obrázek

Kromě toho můžete definovat atributy textu jako "mezinárodní" - to znamená, že není nutné vyplňovat tento atribut ve všech jazycích (např. atribut velikost: M, L, XL, XXL - mezinárodní význam).
Pro atributy typu "Obraz" si můžete stáhnout obrazové soubory, a pak v mapě produktu vybrat ten správný snímek.

Lze také nastavit, které atributy se budou účastnit ve filtrech.
Poté co je atribut určen, je nutné ho přidat do příslušné kategorie výrobků. Je tedy možné, aby různé kategorie a výrobky měli různé atributy.
Výrazným rysem naší platformy je skutečnost, že produkt může mít několik kombinací atributů například: produkt "semišová bunda" může mít následující kombinace:
1. velikost L + barva černá
2. velikost L + barva bílá
3. velikost M + barva černá
4. velikost M + barva bílá atd.
Ve chvíli objednání výrobku, naše platforma sama automaticky rozpozná všechny možné kombinace produktu a nabídne vašim zákazníkům k výběru vhodnou kombinaci.
Tento přístup k uspořádání produktové struktury výrazně zjednodušuje administrativní proces internetového obchodu, což snižuje čas a umožňuje vyhledávání výrobků pro uživatele mnohem pohodlněji a rychleji.

7.8 Doprava

V nastavení dodání můžete definovat, jakým způsobem dopravy bude vaše firma dodávat objednávku, lze přiřadit konkrétní způsob doručení do země, vložit cenu za doručení, omezit maximální hmotnost balíku, nastavit pravidla pro tvorbu cen v závislosti na váze.

7.9 Platba

V nastavení platby zadáte jakým způsobem může klient platit za své objednávky, například: online platba což je platba předem, převodem na vámi stanovený účet nebo platba offline což je platba dobírkou.
Dále si můžete určit, jakým způsobem doručení lze provádět určitý typ platby, nastavte si cenové rozpětí na způsoby platby (fixní částku nebo procentní podíl z celkové objednávky) a pokud máte další podrobnosti spojené s platbou můžete je zde uvést.

7.10 Uživatelé

Uživatelé – výběr uživatelů a jejich přístupu k admin panelu.
Platforma SARTUS je mnoho-uživatelská, a proto v ní existuje několik typů uživatelských skupin.
1. Administrátoři
2. Manažeři
3. Uživatelé
Administrátor systému může sám vytvořit nové uživatele, přiřadit práva k určité skupině uživatelů nebo určitému uživateli. V závislosti těchto práv je tu možnost rozdělit oprávnění personálu.

7.11 Zákazy

Nástroj pro ovládání uživatelských práv. Správce systému může přidávat, či ubírat zákazy přístupu zvoleným uživatelům. V závěru tato možnost slouží k jistotě, že každý pracuje pouze v povolené části.

7.12 E-maily

V tomto nastavení je možné připravit si zprávy které budou odesílány klientům.

7.13 Faktury

V nastavení faktur je možné si zvolit šablony, dle vašich potřeb.

7.14 Další nastavení

V části "Další nastavení" jsou vám k dispozici doplňkové úpravy týkající se vizuální stránky vašeho webu, jako například název webu, loga, pozadí úvodní stránky, pozadí záhlaví stránky, vodoznak, velikost miniatur, atd.